Игри

Информация за страница Пирин

      Пирин е известна планина в България, чийто най-висок връх Вихрен е на второ място по височина след Мусала. Планината е позната и с още едно наименование – Перин, част от Рило-родопския масив. Освен на планина, името принадлежи и на известен футболен отбор, състезаващ се за областия град Благоевград, първият отбор в кариерата на един от най-добрите ни футболни състезатели Димитър Бербатов. Има и бира с марка Пиринско, която в момента е актуална сред почитателите на хмелната напитка. Орбелус е най-старото име на планината, което датира още от времето на тракийските и славянските племена и което на български се превежда буквално като „белоснежна”. Перинтос пък е друг термин, с който може да се тълкува името на планината, като въпросното обяснение ни е дадено от известния български академик Владимир Георгиев. Според Георгиев името означава „скала”, а съгласно още едно етимологично търсене, името произлиза от хетската дума за пустош. В рамките на Европа Вихрен е седмият по височина връх.

       Долините на две ключови за страната реки – Струма и Места – обграждат Пирин от югозапад. С площ от 2585 квадратни километра, планината се отличава със своите удобства и компактност, иначе за планинските стандарти това е относително малка площ. От град Сандански до село Обидим ширината на планината остава непроменена – около 40 километра. Главното било, единствено по рода си, е едно от отличителните качества на планината. Предела и Парилската седловина са двете места, през които въпросното било се простира, като посоката е от северозапад към югоизток. Четири странични била допълват цялостния планински облик, като всяко било разполага със свое собствено име. Северен, среден и южен са трите дяла, на които се дели планината от географска съвременна гледна точка. Освен че се различават по големина, дяловете нямат и нищо общо по отношение на атрактивността си. Но това разположение датира от сравнително скоро, докато преди години ситуацията е била коренно различна. До около 1920-та година планината има репутацията на най-масивната за цялата страна и с алпийски привкус на определени места от релефа. Алиботуш, Смийница, Кушница и Шарлия са южните масиви, включени преди това в пределите на пиринската планина.

        Северният дял на Пирин е най-големият в планината и заема около 74 процента от цялата налична площ. Тук се намира и вече споменатият най-висок връх Вихрен, както и седловината Кончето с височина от 2810 метра. Ледниковите форми на релефа са именно тук, в това число циркуси и карлинги. Тодорова поляна и Попови ливади пък са ориентирните точки, между които се простира следващият по важност планински дял – средният. Въпреки че е най-малък по площ с останалите два дяла, тук се намира високият връх Ореляк.  Със своите близо 2099 метра, той представлява изключително красиво мраморно образувание. Когато го гледаме от север, върхът много наподобява орел с разперени криле. Освен че карствите процеси и форми са силно развити в тази местност, на нея има разположена телевизионна кула. Южният дял пък е най-известен с върпа Ушите, който достига 1977 метра височина и заема не повече от 19 процента от цялата площ на планината.

eXTReMe Tracker